SLOVENSKÁ  CHEERLEADING  ÚNIA

VITAJTE NA STRÁNKE NÁRODNEJ ŠPORTOVEJ ORGANIZÁCIE

Aktuality / Novinky

Cheerleading je od roku 2021 olympijský šport, ktorý však vo svete má za sebou viac ako 100 ročnú históriu. Na Slovensku sa stal organizovaným športom v roku 2022. Slovenská cheerleading únia je členom ICU ( International Cheer Union ) od apríla 2022 a plnohodnotným členom ECU ( European Cheer Union) od  30.júna 2022. 

Cheerleading sa delí na dve kategórie – Team cheer - viac športová a akrobatická divízia a Performance cheer - prevažne tanečná  divízia.

Športový cheer je tým typickým cheerleadingom s pokrikom, živými pyramídami a dychberúcou akrobaciou. Veľmi dôležitou súčasťou je pokrik, ktorý nabudí obecenstvo k povzbudzovaniu a živelnosti pri sledovaní vystúpenia.

Performance cheer, ktorý môžeme prevažne poznať podľa tanečných vystúpení s pom ponami - farebnými strapcami na rôznych športových podujatiach, má však aj sekcie Performance hip hop a Performance jazz.

V oboch divíziách sa súťaží v teamoch v počte členov od 8 až do 24, ale aj v malých skupinách, dvojiciach a individuálnych kategóriách.

Cheerleading nie je len šport, je to životný štýl. Cheerleading je o teamovej spolupráci, vytváraní sociálnych väzieb medzi jednotlivými športovcami, či už zo svojho alebo rôznych teamov.

Hlavným aspektom pre každú cheerleader skupinu je spirit, tzv. teamový duch, ktorý popisuje správny životný postoj, zdravé sebavedomie a prístup nielen k tréningom, ale aj k štúdiu a životu ako takému. Tréneri pracujú s každým členom teamu samostatne, ale podporujú aj celý team a motivujú každého člena. Pre mnohých sa stáva jeho team druhou rodinou na celý život.

Cheerleading je športovým odvetvím, ktoré sa ako jedno z mála zaoberá aj podporou ďalších ostatných športových odvetví a úzko s nimi spolupracuje. A tak okrem vlastných súťaží, spolupracujú cheerleaders s rôznymi športovými klubmi a pomáhajú vytvárať atmosféru pri športových podujatiach, turnajoch a súťažiach (americký futbal, basketbal, florbal, hokej, volejbal a ďalšie).

Neodmysliteľnou súčasťou je sekcie PARACHEER, ktorá podporuje športovcov zo zdravotne znevýhodneného prostredia. Cheerleading nerozlišuje športovcov ani podľa pohlavia, ani podľa fyzickej zdatnosti. CHEERLEADING je športom pre všetkých.

Kalendár