Aktuality - SCU.sk

6. medzinárodná konferencia pre fyzioterapeutov a trénerov EDUFYT 2022

Vzdelávanie je dôležité v každej profesii a v každej oblasti. Učíme sa celý život. Stále je k dispozícii množstvo informácii, ktoré nás posúvajú dopredu a pomáhajú nám zabezpečiť kvalitnú prípravu športovcov v bezpečnom prostredí a v našom športe aj s nemiznúcim úsmevom.  Len vzdelaní ľudia môžu získané informácie odovzdať ďalej a poskytnúť inšpiratívne spôsoby práce s deťmi a mládežou svojim členom v únii.

Práve s týmto cieľom sa skvelej medzinárodnej konferencie EDUFYT zúčastnili v sobotu 29.októbra 2022 v Banskej Bystrici zúčastnili Zuzana Niščáková, Prezidentka SCÚ a Andrea Korečková, členka VV SCÚ pre Team cheer divíziu.

Všetky prednášky konferencie boli nesmierne podnetné a veľmi profesionálne. Nadviazaním  kontaktov s osobnosťami športového a fyzio života v našom regióne sa otvárajú pre členov SCÚ nové možnosti kvalitnej spolupráce na zdravom a bezpečnom rozvoji cheerleadingu na Slovensku.

https://www.facebook.com/edufyt.sk

  • Videní: 247