Aktuality - SCU.sk

WEBINÁR - CHEER JE COOL

V spolupráci s Národným športovým centrom Slovenská cheerleading únia pripravila pre všetkých učiteľov telesnej výchovy ZŠ a tiež pre širokú verejnosť dve vzdelávacie aktivity, ktoré zoznámia všetkých účastníkov s týmto novým olympijským športom v jeho podobe vhodnej pre školský šport, špeciálne pre deti v mladšom školskom veku.  Lektorkou webinára je Zuzana Niščáková, prezidentka SCÚ.

Webinár v rozsahu 1,5 hodiny sa uskutoční v pondelok 7.11. Účasť na ňom je bezplatná, prihlasovať sa je možné už v týchto dňoch cez link:

https://skolskysport.sk/udalost/cheer-je-cool-moduly/

V januári 2023 bude vzdelávanie pokračovať prezenčnou formou – seminárom, ktorý sa bude konať vo Zvolene v piatok 20.1.2023. Každý účastník, ktorý bude mať záujem získať certifikát trénera školského cheerleadingu, prípadne trénera školského modulu CHEER JE COOL si bude môcť zároveň toto vzdelanie doplniť priamo na mieste pokračovaním na edukačných aktivitách SCÚ.

Cieľom oboch vzdelávacích aktivít je ponúknuť učiteľom, trénerom možnosť pracovať s kolektívom detí rôznych telesných proporcií, rôznych danností a schopností tak, aby z nich vytvorili jeden spolupracujúci team plný radosti z pohybu a športu, team, ktorý má spoločné ciele, jeho členovia si navzájom pomáhajú a dôverujú si a rešpektujú sa. Vytvorením školských športových CHEER klubov posunieme pohybové aktivity detí na Slovensku veľmi významne ku zdravému životnému štýlu, zmysluplnému tráveniu voľného času a rozvoju pohybových, vôľových vlastností a sociálnych vzťahov.

  • Videní: 347