Aktuality - SCU.sk

SUPERfinále Školského športu 2024

Boli sme tam!

Nezameniteľná atmosféra. Emócie. Radosť z pohybu.

To všetko sa nieslo týmto festivalom športu, ktorý bol ukončením projektov zameraných na rozvoj pohybu a lásky k športu u detí na základných školách. Slovenská cheerleading únia sa do tejto aktivity zapojila prostredníctvom projektu MODULY Cheer je cool, počas ktorého zrealizovali trénerky modulov 1218 modulových hodín.  Dievčatá z bratislavského klubu M&M cheerleaders predviedli ukážky cheerleadingu a učili návštevníkov Superfinále všetkých vekových kategórií prácu s pom-ponmi, ako aj ľahšie akrobatické prvky počas SUPERfinále dňa 12.júna 2024 v Šamoríne.

Na pódiu sa predviedli aj tanečníci a zároveň členovia SCU z klubu STYLES dance academy Pezinok.

 

 

MODULY CHEER JE COOL 

Slovenská cheerleading únia ponúkla v školskom roku pre žiakov všetkých ročníkov koncept pohybovej aktivity, ktorý zapája zábavnou a hravou formou do činnosti celú triedu.

Cheerleading nerozlišuje chlapcov, dievčatá, deti menšie väčšie, fyzicky viac či menej zdatné. Je športom, ktorý vytvára medzi deťmi atmosféru spolupráce, vzájomnej pomoci a dôvery, obnovuje sociálne väzby a podporuje v deťoch snahu o dosiahnutie spoločného cieľa. Modul pozostáva zo šiestich hodín telesnej výchovy v danej triede, ktoré za prítomnosti pedagóga školy odučí spravidla náš profesionálne vyškolený a certifikovaný tréner. Škole ani žiakom nevznikajú žiadne pridané náklady, či povinnosti. SCÚ každej škole dodá edukačné pomôcky vhodné pre športový cheerleading.

MODULY sú projektom MŠVVaŠ SR, ktorého cieľom je skvalitniť hodiny telesnej a športovej výchovy prostredníctvom inovatívneho obsahu a zaujímavých vzdelávacích metód. Projekt koordinovane prepája prostredie škôl s prostredím športových zväzov, klubov a organizácií. Okrem skvalitnenia hodín TaŠV je jeho cieľom ukázať žiakom možnosti a spôsoby trávenia voľného času. V neposlednom rade inšpiruje a motivuje pedagógov využívať inovatívne metódy, pomáha im napredovať v kariérnom raste.

 

https://www.aktivnaskola.sk