Dôležité dokumenty a informácie

Orgány SCU

Vedenie SCU

Ing. Zuzana Niščáková, president SCU (Zvolen)

Andrea Paňko, 1. vicepresident SCU (Bratislava)

Júlia Dindová, 2. vicepresident (Zvolen)

Výkonný výbor

Ing. Zuzana Niščáková, president SCU (Zvolen)

Andrea Paňko, 1. vicepresident SCU (Bratislava)

Júlia Dindová, 2. vicepresident (Zvolen)

Mgr. Katarína Lešková, člen Výkonného výboru (Zvolen)

Tatiana Groves, člen - zástupca športovcov (Banská Bystrica)

Kontrolné orgány

Igor Kopček, hlavný kontrolór

JUDr. Marcel Blažo, predseda Disciplinárnej komisie SCU (Bratislava)

Ing. Anton Peter Likavský, podpredseda Disciplinárnej komisie SCU (Zvolen)

JUDr. Martina Mészáros Bariaková, členka Disciplinárnej komisie SCU (Zvolen)

Dôležité oznamy

Aktuálne nie sú žiadne dôležité oznamy. Pre zaujímavé plánované aktivity kliknite na stránku KALENDÁR podujatí.

 

Významné míľniky

 • Slovak Cheer Team 2024 doniesol z Prague Cheer Open ZLATO

  Premiérové vystúpenie slovenského reprezentačného tímu v kategórii TEAM CHEER YOUTH COED L3 na najväčšej českej medzinárodnej súťaži bolo fantastické a reprezentanti získali svoje prvé zlaté medaily.

 • DONAU CHEER OPEN 2024

  Historicky prvá súťaž v športovom cheerleadingu na Slovensku zaradená do Európskej cheer ligy (European Cheer League). 615 športovcov v 124 súťažných vystúpeniach z 9 rôznych krajín Európy bojovalo o medaily v bratislavskom Dome športu. Súťaž zožala obrovský úspech a má skvelé spätné väzby na organizačné, technické i personálne zabezpečenie. 

 • ICU Europeans Championship 2023

  1. účasť na ICU Europeans Championship 2023 - Majstrovstvách Európy v športovom cheerleadingu

 • Ustanovujúca konferencia SCU

  Ustanovujúca konferencia 25.6.2023 vo Zvolene

 • SLOVAK CHEER NATIONALS 2023

  Majstrovstvá SR v športovom cheerleadingu 2023 11.6.2023 vo Zvolene

 • GALANTA CHEER OPEN 2023

  Otvorená pohárová súťaž v športovom cheerleadingu pre všetky slovenské športové a tanečné kluby 21.5.2023 v Galante

 • SCU plnohodnotný člen ICU

  SCU jednohlasne prijatá za plnohodnotného člena International Cheer Union na Valnom zhromaždení ICU v Orlande na Floride.

 • 1. Majstrovstvá Slovenska v športovom cheerleadingu

  Historicky 1. Majstrovstvá SR v športovom cheerleadingu sa uskutočnili dňa 4.12.2022 vo Zvolene dokonca s medzinárodou účasťou!

 • Prvá pohárová súťaž

  SLOVAK CHEERLEADING CUP 2022 vo Zvolene.

 • Vznik Slovenskej cheerleading únie

  Založenie športovej organizácie podľa § 8 ods. 1 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a dopolnení niektorých zákonov, ktorá má právnu formu občianskeho združenia založeného podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.

  Konferencie SCU

  V tejto sekcii nájdete kompletnú dokumentáciu z Konferencií SCU

  Výročná Konferencia SCU

  02.06.2024
  Zo závažných organizačných dôvodov sa mení termín konania výročnej Konferencie SCU. 
  Nový termín: 23.6.2024 o 10:00h.
  ZVOLEN

  UPRAVENÁ POZVÁNKA

  Pôvodná POZVÁNKA

  Všetky informácie nájdete TU.

  Mimoriadna konferencia "per rollam" zvolaná 14.9.2023

  21.09.2023 - 23.9.2023
  online

  Vážení členovia SLOVENSKEJ CHEERLEADING ÚNIE,

  v zmysle čl. 37 ods. 1 písm. b) v spojení s čl. 34 ods. 5 Stanov SLOVENSKEJ CHEERLEADING ÚNIE ako prezident Únie zvolávam mimoriadnu konferenciu vo forme písomného hlasovania “per rollam”, t.j. písomne mimo riadneho zasadnutia s doručením hlasovania elektronicky.

  Všetky informácie nájdete TU.

  Ustanovujúca konferencia

  25.06.2023 o 16:00h.
  ZVOLEN

  vo Zvolene v priestoroch MC Heuréka, Hlbiny 2, Zvolen
  a súčasne online formou prostredníctvom aplikácie Google Meet. Všetky informácie nájdete TU.

  Zoznam členov KONFERENCIE SCU

  Zasadnutia Výkonného výboru SCU

  V tejto sekcii nájdete kompletnú dokumentáciu k Zasadnutiam Výkonného výboru SCU

  Zasadnutie VV 4/2024

  30.05.2024 o 20:00h.
  online

  Pozvánka VV4/2024

  Zápisnica VV04/2024

  Zasadnutie VV 3/2024

  25.04.2024 o 20:00h.
  online

  pokračovanie 

  05.05.2024 o 20:00h.
  online

  Pozvánka VV03/2024

  Zápisnica VV03/2024

  Zasadnutie VV 2/2024

  09.04.2024 o 20:00h.
  online

  Zápisnica VV2/2024

  Zasadnutie VV 1/2024

  29.2.2024 o 20:00h.
  online

  Zasadnutie prebehne online formou prostredníctvom aplikácie Google Meet.

  DOKUMENTY

  Pozvánka VV1/2024

  Navrhovaný program Zasadnutia VV1/2024

  Zápisnica VV1/2024

  Čerpanie prostriedkov na podporu športu

  V tejto sekcii je prehľad obratov na účte SCU - spôsob použitia príspevku uznanému športu (IBAN SK0983300000002602667944)

  Priebežné čerpanie

  Tabuľka priebežného čerpania finančných prostriedkov PUŠ

  Výpisy z účtu

  Máj 2024

  Apríl 2024

  Marec 2024

  Február 2024

  Január 2024