DONAU CHEER OPEN 2024

Pozývame Vás na prvú cheerleading súťaž v Bratislave! 


Medzinárodná súťaž v športovom cheerleadingu usporiadaná Slovak Cheer Union zaradená do European Cheer League. Súťaž je určená pre všetky kluby, či už registrované v SCU alebo nie. 

HARMONOGRAM SÚŤAŽE/SCHEDULE

VÝSLEDKOVÁ LISTINA/FINAL RESULTS

ZÁZNAM ZO SÚŤAŽE/LIVESTREAM 


Informácie pre súťažiacich

Hlavný organizátor

Kto je SCU

SCU je Slovenská cheerleading únia je mladá športová organizácia s jasnou ambíciou stať sa národným športovým zväzom už v nasledujúcom roku. 

Víziou SCU je podpora a rozvoj športu detí a mládeže, ochrana integrity športu a podpora zdravého spôsobu života a rozvoj cheerleadingu ako školského športu.

SCU vykonáva výlučnú pôsobnosť pre organizovaný športový cheerleading na území Slovneskej republiky. Je členom medzinárodnej športovej organizácie European Cheer Union a International Cheer Union.

Cieľom SCU je dostať športový cheerleading do všetkých regiónov Slovenska, pretože je to šport pre všetky deti. Športový cheerleading je od roku 2021 olympijský šport, ktorý však vo svete má za sebou viac ako 100 ročnú históriu. 

SCU tvorí už 11 registrovaných klubov a viacero zatiaľ neregistrovaných klubov z celého Slovenska, spolu viac ako 300 športovcov, ktorí sa aktívne podieľajú na reprezentácii republiky aj na zahraničných súťažiach. 

Spolurganizátori

Hlavní partneri

Predveď sa!

Pozývame všetkých športovcov cheerleadingu.

Pozývame všetky gymnastické, tanečné kluby (hip hop, jazz) a kluby mažoretiek (roztlieskavačky), aby prišli predviesť svoje súťažné vystúpenia v divízii PERFORMANCE CHEER: link na video

Propozície, podmienky účasti a všetky súvisiace dokumenty nájdete nižšie.

Súťaž začína o

dní
:
hodín
:
minút
:
sekúnd

Miesto konania

Športová hala, Junácka 3494/8, 831 04 Bratislava

Máte otázky? Kontaktujte nás.