CHEER JE COOL

Slovenská cheerleading únia ponúka v školskom roku 2023/2024 pre žiakov základných škôl koncept pohybovej aktivity, ktorý zapája zábavnou a hravou formou do činnosti celú triedu pod názvom CHEER JE COOL


Cheerleading= šport vhodný rovnako pre chlapcov aj dievčatá, ktorý zapája do aktivity všetkydeti z triedy, nezávisle na ich fyzickej pripravenosti. Zábavným spôsobom vytvára medzi deťmi pocit dôvery a zodpovednosti za spoločný výsledok tímu, učí ich spolupracovať a pomáhať si navzájom. Rozvíja základné pohybové schopnosti,rozvíja obratnosť, koordináciu, gymnastické, silové aj tanečné zručnosti.Poskytuje škole skvelú príležitosť na vytvorenie školských športových klubov,ktoré zabezpečia prezentáciu školských aktivít alebo aj reprezentáciu školy v rámci športových súťaží školského športu. CHEER JE PROSTE COOL.

Cheerleading nerozlišuje chlapcov, dievčatá, deti menšie väčšie, fyzicky viac či menej zdatné. Je športom, ktorý vytvára medzi deťmi atmosféru spolupráce, vzájomnej pomoci a dôvery, obnovuje sociálne väzby a podporuje v deťoch snahu o dosiahnutie spoločného cieľa. Modul pozostáva zo šiestich hodín telesnej výchovy v danej triede, ktoré za prítomnosti pedagóga školy odučí spravidla náš profesionálne vyškolený a certifikovaný tréner. Škole ani žiakom nevznikajú žiadne pridané náklady, či povinnosti. SCÚ každej škole dodá edukačné pomôcky vhodné pre športový cheerleading.

Cheer je cool je súčasťou projektu MODULY, ktoré sú projektom MŠVVaŠ SR, ktorého cieľom je skvalitniť hodiny telesnej a športovej výchovy prostredníctvom inovatívneho obsahu a zaujímavých vzdelávacích metód. Projekt koordinovane prepája prostredie škôl s prostredím športových zväzov, klubov a organizácií. Okrem skvalitnenia hodín telesnej a športovej výchvoy je jeho cieľom ukázať žiakom možnosti a spôsoby trávenia voľného času. V neposlednom rade inšpiruje a motivuje pedagógov využívať inovatívne metódy, pomáha im napredovať v kariérnom raste.

"Modul cheerleading obsahuje množstvo jedinečných prvkov, ktoré obohacujú hodinu, vyvoláva množstvo pozitívnych emócií a netradičných situácií.", Pavol Smutný kancelária štátneho tajomníka pre šport MŠVVŠ SR

PARTNERI A FINANCOVANIE PROJEKTU

Certifikovaní moduloví tréneri

Školy zapojené v šk.roku 2023/2024

Základná škola Andreja Sládkoviča Sliač
Základná škola Námestie mládeže Zvolen
Základná škola Hrnčiarska Zvolen
Základná škola Jána Zemana Nová Baňa
Základná škola S. Chalupku Prievidza
Základná škola,ul.M.R.Štefánika č.17, Žiar nad Hronom
SZU GULIVER, A. T. Sitnianskeho 4, Banská Štiavnica

Zoznam priebežne aktualizujeme.

Chcete sa zapojiť?

MÁTE ZÁUJEM ZAPOJIŤ SVOJU ŠKOLU DO PROJEKTU CHEER JE COOL? 

Svoj záujem nám nahláste emailom na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. alebo prostredníctvom formulára.

Dotazník spokojnosti

Zúčastnili ste sa projektu Cheer je cool so svojou školou?

Budeme vďační za vašu spätnä väzbu v krátkom online dotazníku.

Online súťaž CHEER JE COOL

Online súťaž je určená pre školské cheer tímy jednotlivých tried (ďalej len “triedne tímy”), ktoré v školskom roku 2023/2024 absolvovali projekt MODULY Cheer je cool. 

Súťaž prebieha v období od 15.10.2023 do 31.5.2024. 

Súťažiť sa oplatí, výhry sú veľmi zaujímavé.

Vyhodnotenie súťaže prebehne v prvom júnovom týždni roku 2024. Prvé tri výherné tímy budú pozvané na SLOVAK CHEER NATIONALS 2024 (Majstrovstvá SR v cheerleadingu), ktoré sa uskutočnia 1.6.2024 v RATES ARENA vo Zvolene a od Slovenskej cheerleading únie získajú balíček darčekových predmetov.

AKO SA ZAPOJIŤ DO SÚŤAŽE ?

1. Natočte svoju choreografiu na mobilný telefón.

2. Odfoťte celý svoj tím spolu s p. triednou/TŠV učiteľkou/učiteľom 

3. Vyplňte prihlasovací formulár: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf-cEJc6_04xeRV2SibsQF4aLIf9jHkGlPgmVwgwVj1PclVjQ/viewform

PODMIENKY SÚŤAŽE 

Každá škola môže do súťaže prihlásiť maximálne 2 triedne tímyTriedny tím pozostáva zo žiakov jednej triedy, nemusia však byť zaradení všetci žiaci.

Maximálny počet súťažiacich v jednom tíme je počet žiakov v triede.

Minimálny počet je 12, maximálny počet závisí od počtu žiakov v triede.