Slovak Cheer Union
Slovenská Cheerleading Únia

Slovenská cheerleading únia je športovou organizáciou podľa § 8 ods. 1 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a dopolnení niektorých zákonov, ktorá má právnu formu občianskeho združenia založeného podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov (ďalej len "Únia"), ktorá na území Slovenskej republiky plní úlohy národného športového zväzu. Sídlom únie je: Zvolen 960 01, Novozámocká 3212/22. Únia je členom medzinárodnej športovej organizácie European Cheer Union a International Cheer Union.


SCU je od 26.9.2023 uznaným národným športovým zväzom 

Schválené prostriedky zo štátneho rozpočtu na šport v roku 2024: 30.160€

Z toho 64% tvoria prostriedky štátneho rozpočtu
vo výške odvodu z prevádzkovania lotériových hier v roku 2023

SCU je členom organizácií