Slovak Cheer Union
Slovenská Cheerleading Únia

Slovenská cheerleading únia je športovou organizáciou podľa § 8 ods. 1 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a dopolnení niektorých zákonov, ktorá má právnu formu občianskeho združenia založeného podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov (ďalej len "Únia"), ktorá na území Slovenskej republiky plní úlohy národného športového zväzu. Sídlom únie je: Zvolen 960 01, Novozámocká 3212/22. Únia je členom medzinárodnej športovej organizácie European Cheer Union a International Cheer Union.

SCU je členom organizácií

Dokumenty na stiahnutie